Kaja Stompór-Lesiecka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym,
a szczególnie w ramach psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, czyli na przebiegu relacji między pacjentem a terapeutą. Czynnikiem leczącym w psychoterapii jest przede wszystkim bezpieczna i trwała relacja, dająca możliwość refleksji nad nieświadomymi mechanizmami psychologicznymi, własnymi potrzebami i pragnieniami, a także konfliktami wewnętrznymi. Dlatego podczas terapii zachęcam do dzielenia się swoimi myślami, swobodnymi skojarzeniami, emocjami i snami, by dostarczyć nowego rozumienia rzeczywistości wewnętrznej i umożliwić zmianę
w sposobie postrzegania i przeżywania siebie i innych.

Pomagam osobom zmagającym się z m.in. problemami interpersonalnymi, zaburzeniami nastroju i osobowości, mającym objawy lękowe, nerwicowe i psychosomatyczne, a także przeżywającym trudności związane z orientacją seksualną czy niepłodnością.

Udzielam wsparcia osobom po kryzysach psychicznych, także z diagnozą schizofrenii. Swoją pomoc kieruję też do rodzin osób chorujących psychicznie czy przewlekle.

Kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty psychodynamicznego, a przede wszystkim zasadą poufności i anonimowości pacjenta.

W trosce o dobro pacjenta swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Kamil Mrówka

Nazywam się Kamil Mrówka. Jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu psychodynamicznym. Od kilku lat prowadzę psychoterapię indywidualną przeznaczoną dla osób dorosłych. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu prowadzącym do certyfikatu w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Należę do Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoje doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem w Szpitalu Uniwersyteckim na Klinicznym Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz w Krakowie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy przeznaczonym dla osób przewlekle chorujących psychicznie. Obecnie pracuję jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w prywatnym gabinecie.

Uczestniczę w konferencjach i seminariach. Szczególnie interesuje mnie analityczne rozumienie problemów, z którymi zmagają się osoby przychodzące do gabinetu. Swoją pracę poddaję systematycznej ocenie u certyfikowanych superwizorów.

Sylwia Cichocińska

Jestem psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w zawodzie od kilkunastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi pracując przez wiele lat w ośrodku adopcyjnym, stąd szczególnie bliskie są mi tematy relacji w parze małżeńskiej i rodzinie, doświadczanie rodzicielstwa, kwestie związane z kształtowaniem i manifestowaniem się więzi i jej deficytów, ale również kryzysów wynikających zarówno ze zmian, które niesie życie, jak i tak trudnych doświadczeń, jak przeżywanie bezdzietności, żałoby po stracie dziecka, czy trudności z podjęciem roli matki.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i parami. Pracuję w nurcie systemowym, patrząc na człowieka w kontekście jego relacji – z samym sobą, rodziną i “światem”. Wiem, że każdy pacjent ma swoje subiektywne, charakterystyczne spojrzenie na siebie, świat i na swój problem, ukształtowane przez wszystkie jego doświadczenia życiowe i że nie ma czegoś takiego jak “obiektywna” prawda.

Podchodzę do problemu, czy kryzysu jak do szansy rozwoju. W psychoterapii wykorzystuję często metaforę i pracę z wyobraźnią, zachęcając do tworzenia nowej opowieści o sobie i swoim życiu i do odkrywania najlepszych dla siebie rozwiązań.

Podczas procesu terapeutycznego wspólnie skupiamy się na odnalezieniu źródeł siły i zasobów, kluczy do szukania odpowiedzi i rozwiązań. Koncentrujemy się nie tyle na samym problemie, co na możliwości zmiany – takiej, która będzie użyteczna, zdejmie cierpienie, ale przede wszystkim przywróci poczucie wpływu na siebie i swoje życie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

dr Beata Winnicka

Jestem psychologiem z kilkunastoletnim stażem pracy, psychoterapeutą w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Studia magisterskie i doktoranckie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozległe doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam pracując w przedszkolach i szkołach, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier, ośrodku interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego.

Obecnie pracuję w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym, w którym wspieram rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Jestem również nauczycielem akademickim, w Akademii Ignatianum w Krakowie prowadzę zajęcia z obszaru psychologii rozwoju człowieka. Współpracuję także ze Stowarzyszeniem „Przejście”, gdzie udzielam pomocy osobom i rodzinom doświadczającym straty i żałoby.

Zajmuję się głównie terapią rodzin i par, ale też terapią indywidualną dzieci i dorosłych.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Katarzyna Witek

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutą w trakcie kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP).

Swój warsztat terapeutyczny opieram na współpracy z Ośrodkiem Psychoterapii DDA w Krakowie i na doświadczeniu w pracy klinicznej w szpitalu im. Ludwika Rydygiera oraz szpitalu im. Babińskiego. Miałam okazję pomagać pacjentom w kryzysie, cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości oraz posiadającym trudności w relacjach interpersonalnych.

Moje doświadczenie obejmuje kontakt indywidualny jak również psychoterapię grupową z osobami dorosłymi.

Swoją pracę poddaję superwizji w nurcie psychodynamicznym.

Serdecznie zapraszam.

Koszt wizyty: 140 zł

Monika Wodnicka

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Logopedyczne Wydział PiP UMCS i Podyplomowe Studium z Zakresu Psychoprofilaktyki na tej samej uczelni. Kształciłam się również w Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. w roku 2008 uzyskałam dyplom Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Liczne szkolenia, sympozja i konferencje wciąż dostarczają mi wiedzy pogłębiającej możliwości skutecznej pomocy osobom jej potrzebującym.

Jestem psychoterapeutą od19-tu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc grupy terapeutyczne (w tym DDA) oraz lecząc pacjentów indywidualnych m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Ośrodku Diagnostyki i Psychoterapii “Psychomed”, Centrum Medycznym “Maszachaba” oraz prowadząc od wielu lat prywatną praktykę terapeutyczną.

Pracuję indywidualnie pomagając ludziom cierpiącym na różnego rodzaju zaburzenia (lękowe, nastroju, osobowości, jedzenia) oraz parom w kryzysie i innych trudnych sytuacjach, pod regularną superwizją uznanych certyfikowanych superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (obecnie p. Magdalena Nieniewska-Nałęcz i p. Roman Kwiatkowski). Interesuje mnie bardzo wczesna relacja matki z dzieckiem. Dlatego chętnie pracuję z młodymi kobietami w ciąży, młodymi matkami i kobietami, które planują w swoim życiu mieć dzieci. Wiedza w tym zakresie, umożliwiając analizę naszej niepowtarzalnej, a przez to wyjątkowej historii naszego życia, jest nieocenionym źródłem wiedzy w rozumieniu bieżących trudności, które zaburzają nam dobre, spokojne, satysfakcjonujące funkcjonowanie ze sobą, w rodzinie, w bliższym i dalszym otoczeniu. W pracy korzystam z założeń psychoterapii psychodynamicznej, zaś wiele lat doskonalenia warsztatu pozwala mi na stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.

Aleksandra Zaborowska

Nazywam się Aleksandra Zaborowska, jestem psychologiem, absolwentką pięcioletnich, jednolitych studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.

Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, zgodnie z założeniami nurtu psychodynamicznego. Często pracuję z osobami znajdującymi się w kryzysie, które potrzebują wsparcia w trudnej sytuacji lub podczas istotnych zmian życiowych, które są źródłem silnego stresu. Pomagam pacjentom zaadaptować się do nowej sytuacji, zrozumieć źródło emocji jakie odczuwają, zrozumieć siebie i swoje motywy.
Zapraszam do kontaktu również osoby zainteresowane długoterminową formą terapii służącą zmianom w zakresie problemów, które od dłuższego czasu obniżają jakość życia pacjenta.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, dokładam wszelkich sił żeby pacjenci czuli się u mnie bezpiecznie i komfortowo.

Doświadczenie w pracy z pacjentami dorosłymi oraz młodymi dorosłymi zdobywałam w Krakowskim ośrodku psychoterapii “Psychotherapy Center” oraz w ośrodku “Stowarzyszenie Dobrej Nadziei”, kontakt z pacjentami miałam również na oddziale Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie oraz Neurochirurgii w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Agnieszka Skawińska psychoterapeutka Kraków

Agnieszka Skawińska

Jestem psychologiem, absolwentką UJ, psychoterapeutą wykształconym w podejściu psychodynamicznym (ukończony całościowy kurs psychoterapii). Obecnie kształcę się w podejściu analizy jungowskiej. Pracuję w gabinecie prywatnym, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego „Medinorm”, gdzie prowadzę psychoterapię grupową. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Katedrze Psychoterapii Leczenia Nerwic w Krakowie i w Katedrze Psychoterapii Par i Rodzin, a także w Szpitalu Babińskiego.

Psychoterapia, w moim rozumieniu, pozwoli na taką zmianą, jaką jesteśmy w stanie przyjąć. Często bywa trudnym doświadczeniem, w którym różne znane nam sposoby bycia w relacji zmieniają się na nowe. Zmieniając się, przeżywamy lęk, zagubienie i różne, trudno do tej pory przeżywane przez nas, emocje. Moim zdaniem to, co najważniejsze w psychoterapii do nauczenia, to uważne bycie przy sobie, przy tym, co aktualnie czujemy, myślimy, czego chcemy. Psychoterapia to taka przestrzeń, gdzie możemy nauczyć się przeżywać różne swoje stany z drugim człowiekiem, to nauka „bycia sobą” przy drugim człowieku. Podczas psychoterapii uczymy się wyrażania w słowach różnych swoich stanów, emocji, lęków; dopóki nie są one świadomie przeżyte żyją swoim własnym nieświadomym życiem, dając wszelkiego rodzaju objawy psychiczne, ale też somatyczne bóle.

W mojej pracy skupiam się przede wszystkim na indywidualnych znaczeniach i sensach – nie jest tak ważne, jak w ogóle pewne sprawy są postrzegane, oceniane. Ważne jest przede wszystkim to, jak sprawy się mają dla Ciebie. Bliskie jest mi myślenie o psychoterapii jako o drodze, którą podejmowali bohaterowie baśni, legend – często są to opowieści o wewnętrznych przygodach podobnych do tego, co przeżywa człowiek zajmujący się sobą w psychoterapii. W trakcie trwania psychoterapii w procesie leczenia z pomocą przychodzi często bogactwo sztuki, kultury. Często to w naszych snach pojawiają się motywy, kawałki pochodzące z tego bogactwa baśni, bajek, sztuki. Myślę, że jesteśmy zanurzeni w całym tym bogactwie znaczeń kultury i że jest to orzeźwiająca i pomocna obecność. W pracy psychoterapeutycznej skupiam się również na tym, co wyrażane jest poprzez komunikację niewerbalną – to, jaką postawę przyjmujesz, co „mówisz” przez swoje gesty. Także to, co czasem wyraża za nas ciało poprzez różnego rodzaju bóle i napięcia. Leczenie w psychoterapii to odzyskiwanie własnych ziem, lądów psychicznych, tak aby móc z nich korzystać i nie szerzyło się bezkrólewie. Na terapię często przychodzą osoby z wieloma niezaspokojonymi pragnieniami, potrzebami ze wczesnych okresów życia. Psychoterapia jest takim miejscem, w którym można je rozpoznać i próbować tak kształtować swoje życie, aby móc je w znacznie większym stopniu nakarmić; zaspokajać. Zapraszam do wspólnej podróży.
Koszt wizyty: 140zł

Loading...
TerapeutaPonWtŚrCzwPtSbNd
Kamil Mrówka17:00-21:00
Katarzyna Witek18:00-21:0017:00-20:00
Monika Wodnicka10:00-22:00
Agnieszka Skawińska11:00-13:00
Aleksandra Zaborowska16:00-19:00
Sylwia Cichocińska11:00-14:0017:00-20:00
Beata Winnicka16:00-20:00
Kaja Stompór-Lesiecka16:30-21:30