Terapia psychodynamiczna Kraków

Jako doświadczony specjalista prowadzę psychoterapię psychodynamiczną w Krakowie, gdzie mieści się mój gabinet. Metoda ta skupia się na dialogu terapeutycznym, a szczególną uwagę przykłada się w niej do relacji psychoterapeutycznej. Terapia psychodynamiczna koncentruje się na odkryciu oraz zrozumieniu tych nieuświadomionych czynników, które oddziałują na sposób, w jaki się zachowujemy oraz myślimy, a przede wszystkim na nasz sposób nawiązywania i utrzymywania relacji. W naszym rozumieniu podejście psychodynamiczne zakłada, że każdy już od okresu płodowego rozwija się w relacji do innych ludzi. To właśnie znaczące relacje kształtują naszą osobowość i nadają życiu smak. Większość osób decydujących się na sesję psychoterapii ma zwykle wiele do powiedzenia o problemach w relacji z kimś bliskim. Naszym zadaniem jest przeanalizowanie, w jaki sposób w te relacje pacjent wchodzi i jak w nich funkcjonuje. Celem jest głównie zbudowanie relacji – samo diagnozowanie oraz używanie trudnego, niejasnego nazewnictwa jednostek chorobowych naszym zdaniem nie jest konieczne.

Psychoteriapia psychodynamiczna w Krakowie

Terapia psychodynamiczna polega na budowaniu autentycznej, ale ustrukturyzowanej więzi między pacjentem a terapeutą. Obserwując jak ta relacja się kształtuje i co obie strony w nią wnoszą, można rozpoznać i zmienić utrwalone wzorce sposobów bycia w relacji, myślenia o niej, a także związanych z nią odczuć. Podejście to koncentruje się na nieświadomych uczuciach, wspomnieniach i wyobrażeniach, które są przyczyną objawów i trudności. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest nie tylko rozwiązanie problemów czy ustąpienie konkretnych objawów, ale również ogólna poprawa funkcjonowania oraz dobrostanu pacjenta. Uważamy, że kluczem do nawiązania udanej więzi terapeutycznej jest gruntowne przygotowanie terapeuty, dotyczy to nie tylko wiedzy zdobytej podczas wielu lat studiów i szkoleń, ale również doświadczenia długoterminowej terapii własnej, a także wielu godzin superwizji. Pozwala ono nie tylko na rozpoznanie tego, co wnosi on do relacji z pacjentem, ale również pozwala na znalezienie odpowiednich słów na to, co pojawia się podczas procesu psychoterapii, środków wyrazu na doświadczenia które do tej pory były nierozpoznane. Terapia psychodynamiczna to w naszym przekonaniu sprawdzona forma leczenia wielu trudności emocjonalnych. Kraków, w którym obecnie prowadzę swój gabinet, był też miejscem, w którym przez lata zdobywałam wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w zakresie psychoterapii. Jako wykwalifikowany psychoterapeuta – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – w swojej praktyce zajmuję się pomocą osobom doświadczającym zaburzeń lękowych (nerwica), zaburzeń nastroju (m.in. depresja), zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, także tych z pogranicza psychozy. Obecnie szkolę się w zakresie analizy jungowskiej, która w moim przekonaniu znacząco pogłębia i wzbogaca pracę w nurcie psychodynamicznym. Jeżeli interesuje Cię terapia psychodynamiczna w Krakowie, zapraszam do kontaktu ze mną i osobami z mojego zespołu, które osobiście polecam jako specjalistów.