Leczenie nerwic Kraków

W potocznym rozumieniu “nerwica” jawi się nam jako jedna jednostka chorobowa, jednak zaburzenia nerwicowe to tak naprawdę grupa różnego rodzaju trudności. Kraków to miasto, gdzie około 30% populacji cierpi z powodu zaburzeń lękowych.

Jeżeli sięgniemy do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10), dowiemy się, że w ramach zaburzeń nerwicowych są klasyfikowane następujące schorzenia:

•   zaburzenia lękowe w postaci fobii – fobia to intensywny strach, często irracjonalny, przed sytuacjami lub przedmiotami, które obiektywnie patrząc nie są niebezpieczne. Wyróżnia się różne rodzaje fobii – we wspomnianej już klasyfikacji ICD-10 znajdziemy podział na agorafobię, fobie społeczne oraz izolowane (specyficzne), fobie BNO (bliżej nieokreślone) oraz inne zaburzenia lękowe w postaci fobii;
•   inne zaburzenia lękowe – to pojęcie obejmuje m.in. takie schorzenia jak napady lęku, lęk uogólniony, zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane;
•   zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, tzw. nerwica natręctw – charakteryzuje się występowaniem obsesyjnych myśli lub/i natrętnych czynności;
•   reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – mamy tu do czynienia z ostrą reakcją na stres, stresem pourazowym, zaburzeniami adaptacyjnymi oraz innymi reakcjami na ciężki stres;
•   zaburzenia dysocjacyjne, zwane też konwersyjnymi;
•   zaburzenia występujące pod postacią somatyczną – m.in. zaburzenia hipochondryczne lub uporczywe bóle psychogenne;
•   inne zaburzenia nerwicowe.

Nieracjonalny lęk, utrudniający normalne funkcjonowanie – to może być nerwica. Leczenie w dużych miastach, takich jak Kraków, jest o tyle prostsze niż w przypadku mniejszych miejscowości, że nie trzeba ograniczać się do wyboru gabinetu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania – łatwość dojazdu sprawia, że nawet w przypadku nerwicy możemy podjąć leczenie w dowolnym miejscu Krakowa.

Przyczyny powstawania nerwicy

Co sprawia, że niektóre osoby zmagają się z zaburzeniami nerwicowymi? Wśród możliwych przyczyn wymienia się czynniki genetyczne, społeczne, kulturowe i środowiskowe. Wystąpieniu zaburzeń nerwicowych sprzyjają nierozwiązane konflikty wewnętrzne, presja i wymagania społeczne, przeżyta trauma czy brak odpowiedniej opieki rodzicielskiej. Bierze się również pod uwagę rolę czynników biologicznych, np. stan układu nerwowego i rolę neuroprzekaźników.

Niezależnie od przyczyn, nerwica może i powinna być leczona. Leczenie nerwic pomaga pacjentowi poradzić sobie z odczuwanym przez niego irracjonalnym lękiem. Tak zwana nerwica w znaczący sposób utrudnia życie osoby nią dotkniętej, odbiera radość z życia. Na taki lęk nie trzeba się godzić, ani go akceptować. Można go coraz lepiej rozumieć, a z czasem bardzo osłabić jego wartość.

Leczenie nerwicy lękowej

Kraków to miasto, gdzie możesz znaleźć specjalistyczną pomoc w zakresie leczenia nerwicy lękowej, a także innego rodzaju zaburzeń. Zaburzenia lękowe można leczyć na wiele sposobów, czasem konieczna jest również farmakoterapia. Celem psychoterapii, jest opanowanie lęku i osłabienie jego oddziaływania na tyle, aby zażywanie leków nie było potrzebne. Terapia zaburzeń lękowych odbywa się zwykle na zasadzie regularnych spotkań z psychoterapeutą raz, czasem dwa razy w tygodniu. W moim przekonaniu lęk jest reakcją na to, czego nie znamy (nie jesteśmy tego nieświadomi), poznanie „tego strasznego” sprawia, że zaburzenia lękowe ustępują. Praca nad lękiem to nieraz żmudne i wymagające zaangażowania działanie, ale owoce takiej inwestycji są tego warte. W moim gabinecie wielokrotnie miałam do czynienia z osobami zmagającymi się z silnym lękiem czy stresem – wierzę, że potrafię pomóc również Tobie zacząć żyć pełniej, bez ograniczeń w postaci natrętnych myśli czy strachu. Serdecznie zapraszam na konsultację ze mną lub osobami z mojego zespołu.