Terapia DDA Kraków

Nasza oferta psychoterapeutyczna skierowana jest również do osób z syndromem DDA. W Krakowie, gdzie mieści się mój gabinet, prowadzę; prowadzimy terapię indywidualną dorosłych dzieci alkoholików (zespół DDA). Jej celem jest między innymi praca nad poczuciem winy oraz wstydu, jakie powstało w związku z posiadaniem rodzica-alkoholika. W ramach tego rodzaju terapii pracujemy również nad budowaniem poczucia własnej wartości oraz tworzeniem przynoszących satysfakcję relacji z bliskimi osobami. Syndrom DDA, czyli syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików, jest zespołem nabytych w okresie dzieciństwa, specyficznych cech osobowości i zachowań, które wykształciły się u człowieka wychowywanego w rodzinie dotkniętej problem alkoholowym. Ludzie z tym syndromem, pomimo z pozoru normalnego funkcjonowania, posiadają zniekształcony obraz rzeczywistości i interpretują swoje życie przez pryzmat tego, co doświadczyli w dzieciństwie. Osoby z syndromem DDA pozostają zniewolone przez swoją traumatyczną przeszłość, dlatego często posiadają podwyższony poziom stresu i lęku, trudności z przyjmowaniem i okazywaniem uczuć oraz nadmierne poczucie odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w ich życiu. Dodatkowo pojawiającymi się u nich objawami mogą być skłonność do perfekcjonizmu, izolowania się od innych ludzi, czy postrzegania świata w biało-czarnych barwach. Ludzie, którzy są dorosłymi dziećmi alkoholików bardzo często cechują się daleko posuniętym samokrytycyzmem i problemami z doświadczaniem oraz przeżywaniem emocji. Można powiedzieć, że w środowisku, w którym rodzic lub rodzice są uzależnieni, nie można dojrzewać, a pewne umiejętności po prostu nie mogą się wykształcić.  Osoba z takiego domu, często czuje, że świat nie jest godny zaufania i musi się nadal kontrolować, aby przetrwać. Trudno mówić o swobodzie, ekspresji, twórczości w życiu osób, które miały uzależnionego rodzica. Poczucie kontroli, braku bezpieczeństwa, nadmiernej odpowiedzialności – to tym wypełniony jest wewnętrzny świat osób nazywanych DDA.

Psychoterapia DDA Kraków

Psychoterapia, którą kierujemy do osób z syndromem DDA w Krakowie,  często skupia się na trudności z nadmierną zależnością, trudności w budowaniu odrębnego życia poza rodziną, z której się pochodzi. Podczas tego rodzaju terapii, pacjent z zespołem DDA będzie pracował nad odzyskaniem zaufania do świata, do siebie, większym zrozumieniem własnych odczuć, emocji, zaopiekowaniem się tym, czemu kiedyś zabrakło opieki – samym sobą.  Psychoterapia pozwala osobie z zespołem DDA zacząć odczuwać do tej pory nieprzeżywane emocje (lęk, smutek, złość, ale też spontaniczną radość, spełnienie).  W trakcie psychoterapii może się okazać, że przeszłość nie jest już bagażem obciążającym nas w aktualnym życiu.  Do tego potrzebna jest odwaga spojrzenia na nią i wytrzymania tego doświadczenia,  w efekcie czego będzie można zostawić przeszłość za sobą i cieszyć się  spokojnym i  pełnym życiem. Cierpisz z powodu tzw. syndromu DDA, Kraków jest Twoim miejscem zamieszkania i chciałbyś podjąć terapię, żeby dokonać zmiany? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  lub wypełnienia formularza kontaktowego. Warto razem powalczyć o lepszą jakość życia.