Psychoterapia młodzieży w Krakowie

Niektóre dzieci mogą mieć trudności z przystosowaniem się do strat i zmian w życiu, takich jak przeprowadzka do nowej dzielnicy lub szkoły. Inne mogą doświadczać wyzwań związanych z ich zachowaniem lub nastrojem, jak też trudności w kontaktach z rówieśnikami i w innych sytuacjach społecznych. Terapeuta może pomóc dziecku uporać się z tymi i innymi okolicznościami – aby mogło cieszyć się dzieciństwem takim, jakim powinno być: szczęśliwym, zdrowym i beztroskim. Terapia dziecięca to dziedzina psychoterapii ukierunkowana na potrzeby psychologiczne dzieci. Podobnie jak w przypadku dorosłych, zdarzają się sytuacje, w których to ci najmłodsi wymagają specjalistycznej wiedzy psychoterapeuty – w celu zaspokojenia tej potrzeby opracowano terapię dziecięcą.

Dlaczego psychoterapia dzieci i młodzieży bywa konieczna?

Dzieci wyrażają emocje inaczej niż dorośli. Nierzadko zdarza się, że zachowują się one bardziej emocjonalnie lub cierpią z powodu zaburzeń nastroju, snu czy też zaburzeń społecznych, ponieważ nie są wystarczająco dojrzałe, aby skutecznie wyrażać swoje emocje. Dobry psycholog dziecięcy rozumie indywidualne potrzeby najmłodszych i posiada specjalistyczne przeszkolenie w zakresie komunikowania się w sposób dla nich przystępny.

Kiedy wysłać dziecko na terapię?

Według badań przeprowadzonych przez CDC w Stanach Zjednoczonych, wśród dzieci w wieku od 2 do 8 lat u 17,4% zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, behawioralne lub rozwojowe. Mimo to, dalsze statystyki napawają optymizmem. Ponad 50% dzieci w wieku od 3 do 17 lat było leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, behawioralnych i rozwojowych, a u około 80% dzieci z depresją zaobserwowano poprawę kondycji psychicznej. Istnieje wiele różnych powodów, dla których dziecko może skorzystać z terapii dziecięcej. Należą do nich: ● traumatyczne wydarzenia życiowe, takie jak śmierć kogoś bliskiego dziecku, ● rozwód rodziców, ● przemoc domowa lub w grupie rówieśniczej, ● nagła i niespodziewana zmiana w życiu, taka jak przeprowadzka. Nierzadko to nauczyciele zauważają zmiany w zachowaniu, nastroju czy osobowości dziecka. W szkole dzieci są bowiem narażone na bodźce społeczne, których nie zawsze doświadczają w domu. Jest to jeden z powodów, dla których nauczyciel może być pierwszym, który wspomina o terapii dzieci.

Czy moje dziecko potrzebuje terapii? Typowe objawy

Najmłodsi są podatni na stres w równym lub większym stopniu, niż dorośli. Może to powodować szereg objawów, w tym: ● problemy ze snem, ● problemy społeczne, ● problemy wychowawcze, ● czy też nagłe zmiany nastroju. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, dobrym pomysłem jest znalezienie licencjonowanego dziecięcego terapeuty.

Jaki specjalista podejmuje się psychoterapii dziecięcej?

Podstawą do zapewnienia dziecku odpowiedniej pomocy jest dobry psycholog dziecięcy. Kraków, jak również inne większe polskie miasta, na szczęście oferują szeroki zakres usług w kwestii pomocy psychologicznej dla najmłodszych. Terapeuta przeszkolony w zakresie psychoterapii dzieci zwykle leczy pacjentów w wieku od 3 do 11 lat, ale wiek ten może się różnić w zależności od praktyki specjalisty, jego doświadczenia i wiedzy. Psychoterapeuta dziecięcy jest przeszkolony w zakresie specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci i będzie w stanie rozpoznać symptomy wskazujące na to, że dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia. Istnieją również terapeuci, którzy są specjalnie przeszkoleni do pracy z młodzieżą. Terapeuta dziecięcy będzie wyspecjalizowany w zakresie metod leczenia dzieci w oparciu o dowody. Terapeuci ci będą pracować z dziećmi na wiele różnych sposobów, aby pomóc im w tym procesie i radzić sobie z emocjami w ten sam sposób, w jaki terapeuci wspierają dorosłych.

Rodzaje terapii dziecięcej

Psychoterapia dla dzieci przyjmuje wiele form, w zależności od terapeuty i unikalnych potrzeb dziecka. Spośród nich można wyróżnić między innymi:

Terapia zabawowa

Terapia zabawowa jest rodzajem terapii dziecięcej, która wykorzystuje zabawę, aby pomóc dzieciom artykułować i wyrażać ich emocje oraz wewnętrzne myśli. Pomaga również dziecku poczuć się swobodnie i otworzyć się na terapeutę. Zamiast siedzieć i odpowiadać na pytania, terapia zabawowa pozwala dziecku uczyć się umiejętności i przetwarzać jego emocje poprzez to, co robi naturalnie: zabawę! Terapeuta stosuje ten typ leczenia, aby pomóc dziecku poczuć się bardziej komfortowo podczas rozmowy o swoim życiu i emocjach. Terapia zabawowa może być również wykorzystywana do budowania pewności siebie lub ilustrowania rozmów w sposób, który jest łatwiejszy do zrozumienia dla dzieci.

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest również często stosowana u dzieci. Ten rodzaj terapii pomaga w nabyciu umiejętności zastępowania negatywnych myśli pozytywnymi oraz stosowania technik radzenia sobie z problemami związanymi z własnym zachowaniem. Stosuje się go w celu zapewnienia dzieciom umiejętności radzenia sobie z bodźcami, które powodują dyskomfort, i odnosi się do problemów wychowawczych, społecznych jak również emocjonalnych.

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych jest kolejnym rodzajem terapii, która pomaga dzieciom przejawiającym problemy z kontaktowaniem się z innymi w codziennych sytuacjach społecznych. Dla niektórych dzieci wiedza o tym, jak podtrzymać rozmowę, zaprzyjaźnić się lub kiedy nawiązać kontakt wzrokowy przychodzi naturalnie. W przypadku innych dzieci mogą one potrzebować nieco dodatkowej pomocy. Niektóre dzieci, które zmagają się z określonymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenia spektrum autyzmu, mogą mieć trudności z interpretacją wskazówek społecznych. Terapia może odgrywać kluczową rolę w pomaganiu tym dzieciom w nauce umiejętności społecznych i wspieraniu większej niezależności w ich codziennych zachowaniach.