Czym jest zespół abstynencyjny?

Zespół abstynencyjny bardzo często kojarzony jest głównie ze stanem, jaki towarzyszy osobom uzależnionym od alkoholu. Nic bardziej mylnego, bo występuje on również po odstawieniu narkotyków, niektórych leków, a także innych substancji, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Coraz częściej objawy zespołu odstawiennego można zaobserwować również u osób spożywających duże ilości cukru oraz pijących napoje energetyczne. Zespół abstynencyjny objawia się zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, które mogą występować w różnym natężeniu i częstotliwości, a do jego ujawnienia dochodzi w momencie zaprzestania przyjmowania danej substancji lub zmniejszenia jej dawki. Za jego przyczynę uważa się patologiczny wzrost aktywności ośrodkowego układu nerwowego po zakończeniu lub ograniczeniu substancji psychoaktywnej.

Objawy zespołu odstawiennego

Nasilenie i objawy zespołu odstawiennego są różne w zależności od tego, jakie substancje go wywołują i jak długo były one przyjmowane. W dużym stopniu zależy także od indywidualnych predyspozycji, na które składają się wiek, płeć czy ogólny stan zdrowia. W przypadku lekkiej postaci zespołu objawy przyjmują postać ogólnego złego samopoczucia, rozbicia, osłabienia, nudności, zawrotów głowy czy drżenia rąk. Tego typu zaburzenia możemy zaobserwować już po jednorazowym spożyciu dużej ilości alkoholu, przyjęciu pojedynczej dawki narkotyków czy krótkotrwałym przyjmowaniu niektórych leków, np. leków uspokajających i nasennych. Natomiast w przypadku cięższej postaci zespołu odstawiennego pojawia się bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, niepokój, lęk, nadwrażliwość na bodźce, drgawki lub pełnoobjawowy napad padaczkowy, przemijające złudzenia albo omamy: wzrokowe, dotykowe lub słuchowe.

Jak długo trwa zespół odstawienny?

Zespół abstynencyjny może mieć ostry lub przewlekły przebieg, a czas jego trwania może wynieść od kilku godzin do kilku dni. Zawsze, niezależnie od postaci, jaką przyjmuje, jest to sygnał alarmujący, wskazujący na konieczność podjęcia odpowiednich działań. W zależności od nasilenia objawów abstynencyjnych, ich siły i częstotliwości zawsze należy szukać pomocy i wsparcia (chociażby psychoterapeuty). W postaci lekkiej i niepowikłanej możliwe jest domowe leczenie zespołu abstynencyjnego, polegające na uzupełnianiu płynów oraz elektrolitów i ograniczeniu do minimum liczby bodźców zewnętrznych działających na osobę uzależnioną. W przypadku pojawienia się silnych objawów odstawiennych wskazane jest leczenie pod nadzorem medycznym.