Zespół chronicznego zmęczenia

Mówiąc o chorobach cywilizacyjnych, coraz częściej wspomina się także o zespole chronicznego lub – mówiąc nieco inaczej – przewlekłego zmęczenia. Coraz więcej z nas musi zmagać się z nieustanną sennością, zmęczeniem, trudnościami z koncentracją uwagi. Co odpowiada za pojawienie się takiego stanu? Czy można go leczyć?

Czym jest zespół chronicznego zmęczenia?

Terminem tym określa się niewytłumaczalne zmęczenie (czyli nie mające związku z pracą czy wysiłkiem), które nie mija mimo odpoczynku oraz utrzymuje się powyżej sześciu miesięcy. Coraz częściej mówi się – jak to powiedzieliśmy we wstępie – że jest to kolejna choroba cywilizacyjna. Problem w tym, że nie figuruje ona w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Dlaczego pojawia się zespół chronicznego zmęczenia?

Badający ten problem naukowcy są zdania, że za pojawienie się zespołu chronicznego zmęczenia odpowiadają czynniki stojące po stronie naszego układu immunologicznego. Chodzi o rozmaite alergie oraz zakażenia. Podkreśla się, że wiele osób przed wystąpieniem zespołu chronicznego zmęczenia przechodziło infekcje przypominające swoim przebiegiem grypę. Zwraca się uwagę również na nieprawidłowy metabolizm kwasu mlekowego w mięśniach oraz niewłaściwy poziom składników odżywczych. Jedna z wielu teorii mówi, że za wystąpienie zespołu przewlekłego zmęczenia odpowiadać mogą zaburzenia w wydzielaniu hormonów nadnerczy.

U kogo najczęściej pojawia się zespół chronicznego zmęczenia?

Jest to przypadłość dotykająca przede wszystkim osoby prowadzące niezdrowy tryb życia i żyjące w bardzo dużym tempie. W efekcie wyczerpanie może być problemem nawet naprawdę młodych osób. CFS – bo tak w skrócie określa się zespół chronicznego zmęczenia – dotyka często również osoby, które zdecydowały się przejść na emeryturę. Przyjmuje się, że dolegliwość ta atakuje także lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli czy osoby duchowne. To grupy zawodowe, które najczęściej dotyka zespół wypalenia zawodowego.

Jak leczy się zespół chronicznego zmęczenia?

Trudno mówić o jednym sprawdzonym sposobie leczenia. Wynika to z wciąż nie do końca jasnych przyczyn wystąpienia CFS. Specjaliści mówią jednak o skuteczności psychoterapii w leczeniu zespołu chronicznego zmęczenia.

Wyraźnie podkreślić należy jedno: osoby, które dostrzegą u siebie objawy mogące sugerować CFS, powinny skorzystać ze wsparcia specjalisty. Przede wszystkim wykluczy on inne choroby i postawi diagnozę, co pozwoli rozpocząć stosowną terapię.