Różnice między psychologiem a psychoterapeutą

Człowiek przeżywa w swoim życiu różne momenty, zarówno te pozytywne, jak i bolesne, które niekiedy mogą trwać dłuższy okres czasu. I tak jak w tym pierwszym przypadku należy się tylko cieszyć i korzystać z dobrej passy, tak w drugim bardzo często nie wiadomo, co zrobić. Depresja, obniżony nastrój, który przeciąga się z tygodni na miesiące, uzależnienia, kryzys małżeński, stany lękowe –to problemy, z którymi bardzo trudno, a czasami wręcz nie sposób poradzić sobie samemu. Jednym z rozsądnych rozwiązań jest tu zwrócenie się o pomoc do specjalisty. Pojawia się jednak pytanie do kogo konkretnie – do psychologa, czy może lepiej do terapeuty? Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma profesjami? Okazuje się, że wielu z nas nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, a niektórzy żyją nawet w przekonaniu, że są to dwa różne określenia dla tego samego zawodu. Warto zasięgnąć gruntownej wiedzy w tym temacie, choćby po to, by udając się od razu do właściwej osoby, skutecznie pomóc samemu sobie, czy też komuś bliskiemu, kto znajduje się akurat w trudnym momencie życia.
Przechodząc do wyjaśnień, mianem psychologa można tytułować osobę, która ukończyła studia psychologiczne, dzięki którym uzyskała odpowiednie kwalifikacje do tego, by zajmować się poradnictwem, czy też przeprowadzaniem testów psychologicznych. Psycholog posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń, zaświadczeń i innych dokumentów, takich jak choćby diagnoza intelektu, czy predyspozycji do bycia kierowcą. Podsumowując, ktoś taki zajmuje się zarówno opiniowaniem, jak i doraźną pomocą psychologiczną. Warto jednak zaznaczyć, że w tym drugim przypadku chodzi raczej o wsparcie związane z problemami dnia codziennego, które nie mają zbyt głębokiego podłoża. Mogą to być na przykład kłopoty w pracy, apatia, czy trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji życiowej. Wszelkie problemy o głębszym podłożu, takie jak traumy, lęki, fobie, czy uzależnienia, to już sprawa bardziej dla psychoterapeuty, który w większości przypadków jest także psychologiem, jednak nie jest to wymóg konieczny. Warunkiem bycia terapeutą jest natomiast ukończenie kursu psychoterapii lub studiów podyplomowych w tym kierunku.
Z racji tego, że psychoterapia skupia się na złożonych, często nieuświadomionych problemach, może ona trwać nawet kilka lat. Wśród popularnych idei terapeutycznych wyróżnić można nurt behawioralno-poznawczy, humanistyczny, czy psychodynamiczny.