Różne typy osobowości – osobowość histrioniczna

Jednym z ciekawszych zaburzeń osobowości jest bez wątpienia osobowość histrioniczna. Osoby nią dotknięte postrzegane są przez otoczenie jako niezwykle barwne. Zwracają na siebie uwagę innych, zachowują się teatralnie, trudno ich nie zauważyć.

Kryteria diagnostyczne według ICD – 10

Według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, aby rozpoznać histrioniczne zaburzenie osobowości, muszą być spełnione przynajmniej trzy z poniższych kryteriów diagnostycznych:

  • niestosowna uwodzicielskość;
  • wyraźna koncentracja na atrakcyjności fizycznej;
  • teatralność zachowania;
  • sugestywność;
  • płytka uczuciowość;
  • poszukiwanie docenienia przez innych.

Atrakcyjność przede wszystkim

Typowe dla osobowości histrionicznej jest przywiązywanie dużej uwagi do seksualności w relacjach z innymi. Osoby dotknięte tym zaburzeniem koncentrują się na swojej atrakcyjności. Rywalizują z innymi o względy bliskich. Często wchodzą w romanse. Robią wszystko, aby podkreślić swoją seksualność. Nie mają trudności z uwodzeniem innych. Bazują przy tym na swojej inteligencji, czarze osobistym, zainteresowaniach. W krótkim czasie potrafią zbudować relacje z innymi, które jednak tylko na pozór są bliskie. Jednocześnie wysoka sugestywność sprawia, że niewiele potrzeba, aby osoba z osobowością histrioniczną zmieniła o 180 stopni zdanie na temat swojego partnera. Pozorna miłość zamienia się wówczas w nienawiść. W relacji pojawia się wybuchowość i impulsywność.

Wysoka reaktywność

Mówiąc o osobowości histrionicznej, należy podkreślić, że osoby z tym zaburzeniem osobowości cechuje bardzo wysoka reaktywność powiązana ze znaczną intensywnością przeżywania. Fascynują się dramatami osobistymi, pociąga je ryzyko. Wielu specjalistów podkreśla, że są uzależnione od emocjonalnego pobudzenia. W niektórych przypadkach może być to nasilone tak bardzo, że ich funkcjonowanie sprowadza się do przechodzenia z jednego kryzysu w drugi. Wydarzenia dziejące się wokół wywołują silne i intensywne reakcje. Osoby z osobowością histrioniczną mogą wybierać te sytuacje, które dostarczają im emocji o najwyższym natężeniu. Dla osób, które chcą walczyć z objawami osobowości histrionicznej wskazana jest psychoterapia.

Bycie w centrum uwagi

Jedną z potrzeb osoby dotkniętej histrionicznym zaburzeniem osobowości jest znajdowanie się w centrum uwagi. Kiedy potrzeba ta nie jest zaspokojona, pojawia się poczucie bycia niedocenianym. To właśnie z chęci koncentrowania na sobie uwagi innych pojawiają się zachowania teatralne i dramatyczne. Do tego nierzadko dochodzi wdzięk, entuzjazm, otwartość, a więc cechy, które przysparzają sympatii i sprawiają, że z takimi osobami po prostu chce się przebywać.