Na czym polega zespół Tourette’a?

Zespół Tourette’a to zaburzenie neurologiczne, które swoją nazwę wzięło od nazwiska francuskiego neurologa Georges’a Gillesa de la Tourette’a, który jako pierwszy w roku 1885 opisał tę chorobę. Nazywana inaczej chorobą tików, polega na wykonywaniu przez chorego mimowolnych ruchów, powtarzaniu często obscenicznych słów, mruganiu powiekami czy pociąganiu nosem lub chrząkaniu. Osoba dotknięta chorobą Tourette’a nie jest zdolna powstrzymać swoich zachowań, a nawet jeśli w sprzyjających okolicznościach potrafi nad nimi chwilowo zapanować, szybko powracają i to ze wzmożoną siłą.

Moje dziecko jest niegrzeczne

Zespół Tourette’a często pojawia się nagle, przeważnie między 5. a 12. rokiem życia, najczęściej u dzieci siedmioletnich. To choroba, której objawy będą towarzyszyć choremu przez całe życie, z możliwością krótkich okresów remisji u chorego. Jej przyczyny nie są jeszcze do końca znane. Wiadomo, że częściej dotyka chłopców i jest schorzeniem, które nierzadko występuje rodzinnie. Pierwsze objawy zespołu Tourette’a często są mylone z nieodpowiednim zachowaniem dziecka, u którego oprócz nadpobudliwości ruchowej i tików zaczynają się pojawiać słowa wulgarne i obsceniczne. Rodzice, nie domyślając się pierwszych objawów choroby, myślą, że ich dziecko jest po prostu krnąbrne i niegrzeczne i tym samym tracą czujność, tak ważną w szybkim zdiagnozowaniu schorzenia. Tymczasem bywa, że jeżeli niepokojące objawy utrzymują się przez ponad rok, można mówić o zespole Tourette’a.

Jak się objawia zespół Tourette’a?

Zespół Tourette’a to przede wszystkim różnego rodzaju tiki. W początkowej fazie choroby to najczęściej grymasy w obrębie twarzy: częste mruganie lub zaciskanie powiek. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do uogólnienia objawów: pojawiają się gwałtowne, mimowolnie powtarzające się ruchy rąk, osoba chora podskakuje, dotyka siebie lub innych osób, kręci się w kółko. Do tego dochodzą różnego rodzaju tiki dźwiękowe: sapanie, chrząkanie, mlaskanie lub wąchanie, a także wykrzykiwanie wulgaryzmów i słów obraźliwych. Objawy nasilają się w sytuacji zwiększonego stresu czy przy zmęczeniu fizycznym pacjenta. Oprócz charakterystycznych dla zespołu Tourette’a tików, olbrzymim obciążeniem dla chorego są towarzyszące schorzeniu różnego rodzaju zaburzenia zachowania. Pacjenci często zgłaszają problemy z powodu nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Czasami u osób chorych występują zaburzenia koncentracji, problemy z nauką, trudności w kontrolowaniu odruchów, zaburzenia snu, co wpływa niekorzystnie na jakość życia chorego.