Jak objawia się autyzm u dorosłych?

Autyzm u osób dorosłych diagnozuje się rzadko. Zazwyczaj zaburzenie to jest wykrywane i diagnozowane w wieku dziecięcym, stąd bardzo często słyszymy o autyzmie dziecięcym czy wczesnodziecięcym. Pięciolatek czy sześciolatek z objawami autystycznymi diagnozowany jest już pod kątem autyzmu atypowego. W takim razie co z diagnozami autyzmu u osób dorosłych? Dlaczego są one tak rzadkie? Dzieje się tak dlatego, iż często osoby z objawami autystycznymi potrafią funkcjonować w społeczeństwie bez większych trudności. Nie zmienia to faktu, że często dorośli autyści uznawani są za odmieńców i dziwaków, mających kłopoty w komunikowaniu się i relacjach społecznych. Ponadto należy pamiętać, że dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autystycznym dorastają i stają się dorosłymi autykami. Jak zachowuje się dorosły z autyzmem?

Jak wygląda życie dorosłych autyków?

To trudne pytanie, na które niełatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Autyzm jest chorobą tajemniczą i skomplikowaną. Daje tak różnorodne objawy, że trudno spotkać dwóch takich samych autyków. Osoba z objawami autystycznymi ma przede wszystkim trudności w kontaktach międzyludzkich, przejawiające się problemami w porozumiewaniu się z innymi, z budowaniem więzi i okazywaniem uczuć. Autyk nie dosyć, że nie potrafi określić i nazwać własnych emocji, to ma również problem z rozpoznaniem uczuć i emocji u innych. Ponadto osoby autystyczne wykazują zaburzenia percepcji: w odmienny sposób odczuwają dotyk, inaczej postrzegają dźwięki i obrazy. Są wrażliwi na dźwięki, hałas, zapachy i światło. Wszystko to powoduje trudności w postrzeganiu świata. Autyzm to inny sposób myślenia i przetwarzania informacji. Autyk ma trudności w dostosowaniu się do norm obyczajowych, niechętny jest wszelkim zmianom, bo lubi funkcjonować w utartych schematach. Każda nowość zaburza jego rytm, jego własny, poukładany na swój sposób wewnętrzny świat.

Jak dorośli z autyzmem radzą sobie w codziennym życiu?

Codzienne funkcjonowanie na pewno utrudniają specyficzne zaburzenia mowy, gdyż autyk wszystkie wypowiedzi odbiera w sposób bardzo dosłowny, a jego wypowiedzi często są nieadekwatne do sytuacji i otoczenia. Oziębłość w kontaktach, niepodejmowanie kontaktu wzrokowego czy oficjalnie formułowane zdania – wszystko to utrudnia codzienne funkcjonowanie autyka. W zależności od postaci autyzmu, z jaką mamy do czynienia, dorosłe osoby cierpiące na autyzm mogą mieć problemy z codzienną aktywnością, ale również mogą założyć rodziny i funkcjonować bez większych trudności.