Czym charakteryzuje się zespół Aspergera?

Coraz częściej mówi się o autyzmie. Przybliżają nam go liczne programy telewizyjne i artykuły w czasopismach, nie tylko psychologicznych. Regularnie obok autyzmu pojawia się także pojęcie zespołu Apsergera. Czym jest? Jakie są jego objawy charakterystyczne?

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera zalicza się do całościowych zaburzeń rozwoju. Pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Bardzo często określany jest mianem lekkiej odmiany autyzmu, co jest absolutnym błędem. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że autyzm i zespół Aspergera to dwie różne jednostki chorobowe, które na pierwszy rzut oka mogą się wzajemnie mocno przypominać. Najważniejsze trudności, jakich doświadcza osoba chora na zespół Aspergera dotyczą następujących sfer:

      •  komunikacji z innymi;
      •  nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi;
      •  wyobraźni, która wpływa na sztywność myślenia oraz zachowania.

W przypadku zespołu Aspergera rozwój mowy przebiega prawidłowo według etapów charakterystycznych dla danego wieku. Zainteresowanie światem zewnętrznym również nie jest zbyt mocno ograniczone. Na podkreślenie zasługuje fakt, że u dzieci chorujących na zespół Aspergera rozwój poznawczy przebiega w sposób prawidłowy.

Czy często wykrywa się zespół Aspergera?

Niestety, nie. Wynika to z dość dobrego funkcjonowania poznawczego dzieci, które na niego chorują. Nierzadko przez rodziców i opiekunów postrzegane są jako nad wyraz rozwinięte intelektualnie. Charakterystyczne jest posługiwanie się przez nie wyjątkowo bogatym słownictwem, co sprawia, że już z kilkuletnimi dziećmi można prowadzić naprawdę rozbudowane dialogi. Już we wczesnym dzieciństwie chorzy na zespół Aspergera znajdują sobie hobby, które zaczyna pochłaniać ich bez reszty i na ogół jest kontynuowane przez całe życie. To często elektronika, geografia, technika, matematyka oraz wiele innych dziedzin nauki, które większości z nas wydają się być trudne do zgłębienia. W funkcjonowaniu dzieci chorych na zespół Aspergera wyraźnie widać jeszcze jedną cechę: nie lubią oglądać bajek! Mogą natomiast spędzać długie godziny na oglądaniu rozmaitych programów popularnonaukowych. Co więcej, nierzadko zapamiętują z nich mnóstwo informacji, których przeciętny człowiek musiałby się uczyć całymi tygodniami.

Zespół Aspergera wymaga interwencji specjalistów. Pomocni okazują się być psychologowie, którzy podpowiedzą rodzicom i opiekunom jak postępować z dzieckiem, aby ułatwić mu codzienne funkcjonowanie. Warto podkreślić, że dopóki pociecha znajduje się w kręgu rodzinnym problemy nie są jeszcze tak widoczne. Zaczynają się dopiero wówczas, gdy wokół pojawiają się rówieśnicy – w szkole czy wśród rówieśników.