Małgorzata Kania

Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie odbywam całościowe szkolenie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na oddziałach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz placówkach specjalizujących się w socjoterapii dzieci i młodzieży w Bielsku – Białej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych w podejściu psychodynamicznym, korzystam jednak także z wiedzy zaczerpniętej z innych orientacji teoretycznych.
Przedmiotem moich zainteresowań zawodowych jest podejście psychodynamiczne w leczeniu zaburzeń odżywiania, czyli głównie anoreksji i bulimii wśród adolescentów. W szerszym kontekście, interesuje mnie problematyka obrazu ciała w procesie formowania się tożsamości dorastającego człowieka.

W pracy z dziećmi i młodzieżą koncentruję się na stworzeniu w gabinecie możliwości odtworzenia wewnętrznego świata dziecka i adolescenta oraz stworzeniu bezpiecznej relacji terapeutycznej. Wspieram również rodziców w procesie leczenia dziecka, poprzez poradnictwo i psychoedukację.

Zapraszam dzieci i młodzież zmagające się z lękami, obniżonym nastrojem, kryzysami, problemami z samoakceptacją i tworzeniem relacji z innymi.

Pomoc kieruję także do rodziców zmagających się z bezradnością w procesie wychowawczym dziecka, problemami z komunikowaniem się z dzieckiem i nastolatkiem, zagubieniem w niejasnym świecie dziecka.

Pracuję w zgodzie z zasadami etyki zawodowej psychologa i psychoterapeuty, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Umów wizytę

Loading...