Zdjęcie Beata Czerwonka

Beata Czerwonka

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie końcowego etapu czteroletniego szkolenia organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako stażysta m.in. na Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju oraz na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym J. Babińskiego. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. Jestem związana z krakowskim ośrodkiem Centrum Dobrej Terapii.

Prowadzę indywidualną terapię osób dorosłych, dbając o zachowanie standardów Kodeksu Etyczno–Zawodowego Psychologa. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

W gabinecie pracuję metodą psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym. Zgodnie z  założeniem podejścia psychodynamicznego „Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad jego nieświadomością”. Pacjent zachęcany jest do swobodnego i szczerego  dzielenia się swoimi odczuciami, myślami czy skojarzeniami, które są wyrazem jego niepowtarzalnego wewnętrznego świata. Terapia toczy się w oparciu o dialog terapeutyczny, pozwalający odkryć indywidualny sposób przeżywania swoich trudności przez pacjenta oraz ich nieświadome przyczyny. Duże znaczenie ma relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą, która rozwija się w trakcie całego procesu trwania terapii.  Zbudowanie swoistego przymierza pomiędzy terapeutą a pacjentem wymaga zaangażowania w leczenie obydwu stron procesu. Droga leczenia, w której towarzyszę pacjentowi, pozwala zrozumieć motywy postępowania i dokonywane przez pacjenta nieuświadomione dotąd wybory, i z czasem zdobyć nowe rozumienie siebie i uzyskać większą świadomość i kontrolę.

 

Joanna Kierska

Joanna Kierska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu psychoterapii psychodynamicznej. Intensywnie rozwijam się zawodowo, biorę udział w konferencjach oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii, a także w superwizjach. Szkolę się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zajmuję się osobami borykającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz cierpiącymi na objawy psychosomatyczne (np. bóle głowy, kołatanie serca, duszności).Zapraszam Cię także jeśli doświadczasz trudności w relacjach prywatnych lub zawodowych, masz zaburzone poczucie własnej wartości, nie potrafisz wyrażać siebie, bądź spotkały Cię trudne doświadczenia życiowe.

Dla mnie jako dla terapeuty bardzo ważna jest relacja jaka tworzy się pomiędzy mną i pacjentem, często to ona pozwala najlepiej zdiagnozować jego problematykę. W pracy skupiam się na jasnym zdefiniowaniu tej problematyki, ustaleniem celów i pracy nad satysfakcjonującym efektem.

Pracuję indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi.