Zdjęcie BCz

Beata Czerwonka

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie końcowego etapu czteroletniego szkolenia organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako stażysta m.in. na Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju oraz na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym J. Babińskiego. Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych. Jestem związana z krakowskim ośrodkiem Centrum Dobrej Terapii.

Prowadzę indywidualną terapię osób dorosłych, dbając o zachowanie standardów Kodeksu Etyczno–Zawodowego Psychologa. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

W gabinecie pracuję metodą psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym. Zgodnie z  założeniem podejścia psychodynamicznego „Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad jego nieświadomością”. Pacjent zachęcany jest do swobodnego i szczerego  dzielenia się swoimi odczuciami, myślami czy skojarzeniami, które są wyrazem jego niepowtarzalnego wewnętrznego świata. Terapia toczy się w oparciu o dialog terapeutyczny, pozwalający odkryć indywidualny sposób przeżywania swoich trudności przez pacjenta oraz ich nieświadome przyczyny. Duże znaczenie ma relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą, która rozwija się w trakcie całego procesu trwania terapii.  Zbudowanie swoistego przymierza pomiędzy terapeutą a pacjentem wymaga zaangażowania w leczenie obydwu stron procesu. Droga leczenia, w której towarzyszę pacjentowi, pozwala zrozumieć motywy postępowania i dokonywane przez pacjenta nieuświadomione dotąd wybory, i z czasem zdobyć nowe rozumienie siebie i uzyskać większą świadomość i kontrolę.