W moim gabinecie w Krakowie prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Podejście to podkreśla rolę procesów nieświadomych. Terapia psychodynamiczna koncentruje się na odkryciu oraz zrozumieniu tych nieuświadomionych czynników, które oddziałują na sposób, w jaki się zachowujemy oraz myślimy.

W moim rozumieniu podejście psychodynamiczne zakłada, że każdy z nas już od okresu płodowego rozwija się w relacji do innych ludzi. To właśnie znaczące relacje kształtują naszą osobowość i nadają życiu pewien smak. Większość osób decydujących się na sesję psychoterapii ma zwykle wiele do powiedzenia o problemach w relacji z kimś bliskim. Moim zadaniem jest przeanalizowanie tych relacji i zastosowanie skutecznej terapii, której głównym celem jest indywidualne podejście do pacjenta. Celem jest głównie zbudowanie relacji – samo diagnozowanie oraz używanie trudnego i niezbyt przyjemnego nazewnictwa jednostek chorobowych moim zdaniem nie jest konieczne.

Psychoteriapia psychodynamiczna w Krakowie

Terapia psychodynamiczna polega na budowaniu autentycznej, ale ustrukturyzowanej więzi między klientem a terapeutą. Obserwując to, jak ta relacja się kształtuje i co obie strony w nią wnoszą, można rozpoznać i zmienić utrwalone wzorce myślenia i zachowania. Podejście to koncentruje się na nieświadomych uczuciach, wspomnieniach i wyobrażeniach, które są przyczyną objawów i trudności. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest nie tylko rozwiązanie problemów czy ustąpienie konkretnych objawów, ale również ogólna poprawa funkcjonowania oraz dobrostanu klienta. Uważam, że kluczem do nawiązania udanej więzi terapeutycznej jest gruntowne przygotowanie terapeuty. Pozwala ono nie tylko na rozpoznanie tego, co wnosi on do relacji z pacjentem, ale również odnalezienie wyrazu przekonań i doświadczeń pacjenta. Dzięki temu terapia odnosi oczekiwane skutki.

Jako psychoterapeuta – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – w swojej praktyce zajmuję się pomocą osobom doświadczającym zaburzeń lękowych (nerwica), zaburzeń nastroju (m.in. depresja), zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, także tych z pogranicza psychozy.

Zapraszam do mojego gabinetu mieszczącego się w Krakowie na terapię psychodynamiczną.