Agnieszka Skawińska

Jestem psychoterapeutą pracującym w Krakowie, tutaj także ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom psychoterapeuty uzyskałam natomiast w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej zdobywałam w różnych poradniach psychoterapeutycznych, m.in. w CM UJ, w Ośrodkach Terapii Zajęciowej w Krakowie oraz w szpitalu Babińskiego. Obecnie poświęcam się pracy w Krakowskim Zespole Zdrowia Psychicznego Medinorm. W ramach swoich obowiązków prowadzę tam m. in. psychoterapię indywidualną, warsztaty i terapię grupową. Jestem terapeutą w poradni Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Krakowie.

Posiadam doświadczenie w pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, terapii i mediacji par. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.W trakcie prowadzonych przeze mnie sesji psychoterapeutycznej w moim gabinecie w Krakowie, wszystko ma znaczenie, ponieważ wszystko jest przejawem indywidualnej aktywności człowieka. Każdy symptom czy objaw jest pewną próbą przywrócenia równowagi – jest więc podjętym przez organizm procesem, który wymaga rozpoznania i świadomego poprowadzenia dalej. Każdy symptom „woła” o odpowiedź ze strony drugiego człowieka. Dlatego też proces terapeutyczny traktuję jako niepowtarzalną i każdorazowo nową drogę, w którą wyruszam z moimi klientami. Z mojego doświadczenia wynika, że podstawowym czynnikiem niosącym pomoc psychoterapeutyczną i pozwalającym na odkrycie nieświadomych przyczyny naszych trudności (a z czasem zostawienie ich za sobą), jest dobra relacja psychoterapeutyczna – relacja człowieka z drugim człowiekiem. Dobrą więź psychoterapeutyczną od innych relacji międzyludzkich odróżnia gruntowne przygotowanie terapeuty, pozwalające na rozpoznanie tego, co samemu wnosi się do relacji oraz tego, co stanowi wyraz niepowtarzalnych przekonań, sensów i doświadczeń pacjenta. W prowadzonych przeze mnie sesjach psychoterapii w moim krakowskim gabinecie duże znaczenie ma również wiedza zdobyta w trakcie wielu szkoleń oraz studiów. Uważam, że w trakcie sesji należy unikać diagnozowania oraz posługiwania się terminologią jednostek chorobowych. Dobry psychoterapeuta powinien skupić się na budowaniu relacji z pacjentem. W moim przekonaniu diagnoza jest czymś, czego nie należy trzymać się kurczowo. Podczas rozmowy dwóch osób powinna być ona traktowana raczej jako kolejne słowo, w dodatku o dość ogólnym znaczeniu. Dla psychoterapii najważniejsze są natomiast znaczenia indywidualne, czyli te które nadajemy wszystkiemu temu, co nam się przydarza i nas otacza.

Dążę do harmonijnego łączenia wielu tradycji i szkół, m. in. takich jak terapia psychodynamiczna i terapia egzystencjalna. Od lat fascynuje mnie również psychologia transpersonalna oraz analityczne podejście C. G. Junga. Polecam się, jeśli szukacie Państwo dobrego psychoterapeuty psychodynamicznego w Krakowie.

agusia1

Ewelina Stonawska

Jestem z wykształcenia magistrem psychologii. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie podjęłam także studia doktoranckie. Dyplom psychoterapeuty uzyskałam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywałam już na studiach uczestnicząc w stażach w wielu krakowskich szpitalach oraz w Hospicjum Św. Łazarza. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej rozpoczęłam pracując w Poradni Uzależnień oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Limanowej a następnie na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym i Rehabilitacyjnym w Limanowej. Obecnie pracuję w kilku poradniach Krakowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego Medinorm, gdzie prowadzę zarówno psychoterapię indywidualną, jak i grupową.
Zgodnie z uzyskanymi kompetencjami pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne, zgodnie z którym rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Refleksja ta dokonywana jest poprzez analizę nieuświadomionych mechanizmów działania, wewnętrznych konfliktów, pragnień, potrzeb. Materiału do owej analizy dostarcza zarówno codzienne funkcjonowanie osoby uczestniczącej w psychoterapii, jak również sama relacja terapeutyczna, czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia.

W rozumieniu i omawianiu tej relacji najistotniejszą kwestią jest analiza przeniesienia, czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań i postaw, których źródeł należy szukać w dzieciństwie i w doświadczeniach ze znaczącymi osobami w przeszłości.

Jeśli doświadczasz kryzysu, żałoby, straty; przeżywasz trudności z powodu doświadczenia nadużycia; zmagasz się z niepowodzeniami w relacjach społecznych lub potrzebujesz pomocy w przezwyciężeniu lęków, stanów depresyjnych, objawów psychosomatycznych, czy zaburzeń odżywiania, zapraszam do mojego gabinetu. Chętnie rozpocznę z Tobą drogę, która poprzez poszerzanie świadomości na temat uczuć, pogłębianie rozumienia rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej doprowadzi Cię do celu, jakim jest poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Wator Ewelina dr A4