Oferuję pomoc psychoterapeutyczną w sytuacjach takich jak:

  • problemy i konflikty w relacji z bliskimi
  • przewlekły stres, znużenie, permanentne zmęczenie
  • niepokój, stany lękowe, ataki paniki
  • poczucie braku sensu życia, niemożliwości odnalezienia się, niemożliwość podjęcia działań
  • występowanie natrętnych myśli i obsesji
  • doświadczanie samotności
  • nieradzenie sobie z traumatycznymi wydarzeniami
  • potrzeba pogłębionego samopoznania i rozwoju psychicznego
  • syndrom DDA

Terapia indywidualna
120 zł / 50 min
Częstoliwość spotkań ustalana indywidualnie

Analiza snów
120 zł/ 50 min

Konsultacja psychologiczna
120 zł / 50 min